Wij richten ons momenteel op tandheelkundig roterende instrumenten, zoals turbines, rechte en contra-hoek handstukken, scalers, lab-motoren, micromotoren, etc., alles kunt u ons per post toezenden. Dit is wat we goed doen. Wij begrijpen ook dat uw servicebehoeften verder gaan dan dit, …er komt nog meer.