Impressum

informatie volgens §5 TMG

Desos GmbH
Lenzfrieder Str. 3A
87437 Kempten

Handelsregisternummer HRB 17536
Registry: 87435 Kempten, Duitsland

Vertegenwoordigd door CEO
Dominik Gruber

Contact:
Telefoon: +49 831 6875 3958

E-mail: contact@desos.eu

BTW ID: DE352275656

Wettelijke informatie

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen en grafieken, alsmede de rangschikking ervan in het online-aanbod vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van dit online-aanbod mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

© Copyright Beeldbronnen

De op deze website gebruikte afbeeldingen zijn voornamelijk afkomstig van istockphoto.com en zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten.

Merken en handelsmerken

Bien Air, KaVo, NSK, Dentsply Sirona, W&H, BA International zijn gedeponeerde handelsmerken/handelsmerken van de bedrijven Bien Air Dental AG, KaVo Dental GmbH, Sirona Dental Systems GmbH, MK-dent GmbH, W&H Deutschland GmbH, NSK Europe. Desos GmbH heeft geen economische banden met de hierboven genoemde ondernemingen.

Algemene wet gelijke behandeling (AGG)

Omwille van de leesbaarheid wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht. Met het oog op gelijke behandeling zijn overeenkomstige termen van toepassing op alle geslachten.

Geen garantie voor juistheid en volledigheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Desos kan niet garanderen dat de informatie op de website vrij van fouten en accuraat is. Indien er schade ontstaat, direct of indirect, door het gebruik van deze website, sluit Desos iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Desos. Gelieve er nota van te nemen dat afbeeldingen, beschrijvingen of grafische voorstellingen op de website onderhevig zijn aan technische wijzigingen.