De kostenraming en de verzending naar ons is gratis voor u. Als u besluit de kostenraming af te wijzen, betalen wij ook voor de terugzending van uw niet-gerepareerde instrumenten. Dus waag uw kans – het is risicovrij.