För vanliga roterande tandvårdsinstrument beräknar vi en reparationstid på max. 48 timmar. Dessutom måste du ta hänsyn till frakt. Det kan ta längre tid för speciella instrument och märken, för vilka vi kanske inte har reservdelar i lager. Med Desos digitala reparationsportal har vi minskat t.ex. tiden för godkännande av offerter med mer än hälften. Vi är alltid angelägna om att serva dina instrument så snabbt som möjligt.