VANLIGA FRÅGOR2022-08-15T09:54:31+02:00

VÄLKOMMEN TILL VÅRA FRÅGOR OCH SVAR

Här är de vanligaste frågorna.

Vi uppdaterar ständigt den här sektionen med nya frågor, men om din fråga inte finns med här, vänligen kontakta oss direkt via

Telefon: +49 751 180 86 452
E-post: contact@desos.eu

Måste jag betala för frakt?2016-02-28T00:31:42+01:00

Om du bestämmer dig för att acceptera kostnadsberäkningen, åtminstone för ett instrument, kommer vi att ta ut en liten avgift för förpackning och frakt. Denna avgift varierar beroende på land och du kommer att se förpacknings- och fraktkostnaderna i din kostnadsberäkning innan du beställer.

Var kan jag få hjälp med frågor?2016-02-28T17:57:11+01:00

Du kan kontakta oss via e-post på contact@desos.eu så svarar vi dig på ditt modersmål.

Om du vill prata med oss på tyska, engelska eller spanska kan du ringa oss direkt på +49 751 180 86 452. För andra språk, skicka oss ett e-postmeddelande med ditt telefonnummer och låt oss veta vilken dag och tid vi kan nå dig, så ringer någon i vårt team upp dig.

Måste jag betala något för min uppskattning av reparationskostnaden?2016-02-28T17:59:02+01:00

Kostnadsberäkningen och transporten till oss är kostnadsfri för dig. Om du bestämmer dig för att avstå från kostnadsberäkningen betalar vi också för återlämnandet av de instrument som inte har reparerats. Ta en chans – det är riskfritt.

Varför ska jag lita på Desos?2016-02-28T18:05:52+01:00

Vi är ett team av tandvårdsexperter som förenas av ett paneuropeiskt reparationsnätverk och en passion för kvalitet och kundnöjdhet. Vi har arbetat med DSO:s och andra tandvårdsorganisationer i över 12 år och fokuserar på företags- och klinikkundernas behov för att genomföra och optimera sin verksamhet. Några av våra tandläkarexperter har varit verksamma inom reparationsbranschen för dentala handstycken i mer än 25 år. Vi har kunskapen att hjälpa ditt ”sjuka” instrument, vi tar hand om det.

Kan jag betala med kreditkort?2022-07-14T19:00:38+02:00

Du litar på oss genom att skicka in dina tandvårdsverktyg, vi litar på att du uppskattar vår service. För närvarande erbjuder vi endast ”betalning mot faktura”.

Vad är min garanti på mina reparerade tandvårdsinstrument?2022-07-14T19:02:33+02:00

Vi erbjuder 12 månaders garanti. Detta gäller inte slitdelar, t.ex. kullager, O-ringar. Mer information finns i våra allmänna villkor på www.desos.eu/agb.

Hur länge måste jag vänta på att mitt instrument ska repareras?2022-07-14T19:09:35+02:00

För vanliga roterande tandvårdsinstrument beräknar vi en reparationstid på max. 48 timmar. Dessutom måste du ta hänsyn till frakt. Det kan ta längre tid för speciella instrument och märken, för vilka vi kanske inte har reservdelar i lager. Med Desos digitala reparationsportal har vi minskat t.ex. tiden för godkännande av offerter med mer än hälften. Vi är alltid angelägna om att serva dina instrument så snabbt som möjligt.

Erbjuder ni era tjänster i hela Europa?2022-07-14T19:16:34+02:00

Vi erbjuder vår tjänst redan i flera europeiska länder. Kontakta oss för att få information om ditt land eller dina länder – vi är säkra på att vi kan hjälpa dig.

Min tandbehandlingsenhet fungerar inte längre – har ni också en fältservice?2022-07-14T19:24:47+02:00

Vi fokuserar för närvarande på roterande instrument för tandvård, t.ex. turbiner, handstycken med rak och motvinkel, skalare, labbmotorer, mikromotorer etc., allt du kan skicka till oss via e-post. Det är detta som vi är bra på. Vi förstår också att dina servicebehov sträcker sig längre än så, …mer kommer att följa.

Har den nya MDR en inverkan på reparationen av dentala instrument?2022-08-23T12:06:38+02:00

MDR:s inverkan på reparationen av dentala instrument.

Ravensburg, 01.07.2022

 1. Vad är MDR?

MDR (förordningen om medicintekniska produkter, EU-förordning 2017/745) ersatte lagen om medicintekniska produkter (eller direktivet om medicintekniska produkter – MDD) den 25 maj 2021. Översynen av direktivet om medicintekniska produkter föranleddes av en skandal med medicintekniska produkter som skapade rubriker världen över: en tillverkare hade använt material för bröstimplantat som inte var godkända för användning i medicintekniska produkter, i strid med alla rättsliga krav. Detta ledde till att många patienter fick hälsoproblem. Syftet med den nya lagstiftningen – förordningen om medicintekniska produkter – är att öka patientsäkerheten. Det bör inte införlivas i nationell lagstiftning som ett direktiv i varje land, utan bör vara direkt giltigt för varje land som en förordning.

Eftersom genomförandet är mycket omfattande finns det en övergångsperiod fram till den 26 maj 2024, under vilken medicintekniska produkter med MDD-certifiering kan fortsätta att marknadsföras och säljas.

 1. Syftet med denna kundinformation är att

Syftet med denna kundinformation är att klargöra hur den nya förordningen (EU) 2017/745 (nedan kallad MDR) påverkar reparationsverksamheten för dentala roterande instrument.

 1. En beskrivning av Desos GmbH:s affärsverksamhet.

Desos GmbH bedriver en reparationstjänst inom Europa för reparation av dentala roterande instrument, även kallade handstycken med rak och vinkelring, med hjälp av original- och icke-originalreservdelar eller standardreservdelar från andra tillverkare. Alla reparerade vinkelstycken genomgår ett funktionstest enligt europeiska standarder innan de levereras.

 1. Vad säger den nya MDR-förordningen om reparation av roterande tandvårdsinstrument (raka/kontravinklade handstycken)?

  1. Reparation av raka/kontravinklade handstycken för användarnas räkning:
   MDR är en allmänt skriven förordning som inte uttryckligen tar upp reparation av medicintekniska produkter eller roterande tandvårdsinstrument. Definitionen av upparbetning enligt artikel 2.39 i MDR är lämpligast för reparationsverksamheten:
   39 ”rekonditionering: en process som en begagnad produkt genomgår för att den ska kunna återanvändas på ett säkert sätt; sådana processer omfattar rengöring, desinfektion, sterilisering och liknande förfaranden samt provning och återställande av den begagnade produktens tekniska och funktionella säkerhet.
  2. Användning av icke-originala reservdelar:
   I artikel 23 i MDR regleras att reservdelar inte ska betraktas som en egen medicinsk produkt så länge de inte ändrar eller försämrar den medicintekniska produktens prestanda och säkerhetsegenskaper eller det avsedda ändamålet. Det är först när en betydande förändring sker som reservdelen ska betraktas som en medicinsk produkt.

   Detta gäller också uttryckligen utbyte av delar av en medicinteknisk produkt med en liknande reservdel, dvs. reparationer som utförs med hjälp av delar som inte är originaldelar. Desos GmbH ändrar inte tandvårdsinstrumentets funktionalitet, prestanda eller säkerhet på något sätt vid reparation, vare sig med originaldelar eller med icke-originaldelar.

 1. Slutsats

När det gäller frågan om reparation av roterande tandläkarinstrument med originaldelar eller icke-originaldelar är kombinationen av artikel 2.39 och artikel 23 relevant. Reservdelar betraktas inte som medicintekniska produkter och om det kan visas att en reparation inte påverkar slutproduktens prestanda påverkas inte produktens rättsliga överensstämmelse. För Desos GmbH innebär detta att efter underhåll/rekonditionering, service och reparation måste de funktionella egenskaper som är viktiga för den medicintekniska produktens säkerhet testas och dokumenteras.

Dessutom använder Desos GmbH endast reservdelar från tillverkare som följer alla principer i MDR, dvs. som har infört ISO 13485-standarder för att säkerställa fullständig spårbarhet i produktionen.

Sammanfattningsvis kan vi bekräfta att du kan arbeta med Desos GmbH med förvissning om att du helt och hållet följer MDR.

Om du har några frågor eller kommentarer om detta komplexa ämne är du välkommen att kontakta oss direkt.

Med vänliga hälsningar,

Ditt Desos.eu-team
E-post: service@desos.eu

Go to Top