Måste jag betala något för min uppskattning av reparationskostnaden?

Kostnadsberäkningen och transporten till oss är kostnadsfri för dig. Om du bestämmer dig för att avstå från kostnadsberäkningen betalar vi också för återlämnandet av de instrument som inte har reparerats. Ta en chans - det är riskfritt.